Webinar: Hva er statusen blant Norges kommuner når det gjelder webtilgjengelighet?

Se og last ned rapporten

Hva er statusen blant Norges kommuner når det gjelder webtilgjengelighet?

Fra 1. februar skal alle Norges kommuner følge kravene i EUs webdirektiv for universell utforming, der UU-tilsynets oppgave er å sjekke om kravene faktisk blir oppfylt. Hvordan har arbeidet gått? Hvor langt har man kommet?

Få …