Hva er statusen blant Norges kommuner når det gjelder webtilgjengelighet?

Fra 1. februar skal alle Norges kommuner følge kravene i EUs webdirektiv for universell utforming, der UU-tilsynets oppgave er å sjekke om kravene faktisk blir oppfylt. Hvordan har arbeidet gått? Hvor langt har man kommet?

Få tilgang til den nyeste rapporten basert på 350 000 undersøkte nettsider.

Når: den 5. mai, 13:00 – 14:00

Lytt til gode eksempler fra Norges største kommune, Oslo, og en av Norges minste kommuner, Hammerfest. Lær av hvordan de har lykkes.

Benytt sjansen til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Foredragsholdere:

  • Andre Myrbråten, Tjenesterådgiver, Oslo Kommune
  • Eilert Sundt, Kommunikasjonsrådgiver, Hammerfest Kommune
  • Jan Lundin, Daglig leder, Accessibility Cloud AB

Rapporten:

Accessibility Cloud AB gjennomfører en stor studie med alle de norske kommunene, totalt 354, for å evaluere hvor langt de har kommet i sitt arbeid med tilgjengelighet. Studien dekker alle norske kommuner der vi har testet kommunenes nettsider og publiserte dokumenter.

Rapporten omfatter 354 kommuner, 350 000 nettsider og ca. 160 000 dokumenter, og viser blant annet:

  • Hvilke kommuner som har kommet lengst, og hvilke som har en vei å gå.
  • Hva de vanligste feilene er.
  • Gjennomsnittlig antall feil på nettsidene.
  • Og mye mer.

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

  • Accessibility Cloud
  • Oslo Kommune
  • Hammerfest Kommune
Published On: 2023-05-05 /

Get started with Accessibility Cloud

Accessibility Cloud is a comprehensive web accessibility testing platform which offers automatic and manual testing, document testing, powerful accessibility compliance features and so much more.

Create your free account or get a demo of our paid subscription plans.