Accessibility Cloud är ett spin off-företag från Funka Nu AB. Funka har över 20 års erfarenhet av att förbättra tillgängligheten på internet. Grundarna kommer alla från Funka och är fokuserad på att använda kraften i digitala verktyg så som automation, AI och maskininlärning för att skapa nyttiga och användbara tjänster för webbplatsägare för att förbättra tillgängligheten på webben.

Alla kommer att uppleva någon form av funktionsnedsättning – tillfälligt eller permanent – någon gång i livet. Denna funktionsnedsättning kan vara liten och obetydlig, situationsbetingad eller så kan det vara en som avsevärt påverkar ens liv och förmåga att utföra dagliga rutiner.

Det beror på att mycket av det moderna samhället har utformats och byggts med en viss användare i åtanke – ung, fullfjädrad, person, med genomsnittlig byggnad och högerhänt. Om du råkar inte uppfylla ens ett av kriterierna kommer det att komma en tid då du möter svårigheter att antingen använda eller hantera olika produkter och tjänster.

Den digitala världen är inget undantag, eftersom det har designats och byggts till stor del med det antagandet att dess användare alla är 100 % kapabla. Det innebär att personer med någon typ av funktionsnedsättning inte kan använda dessa webbplatser som alla andra. Webbplatsägare gör inte detta med avsikt, utan ofta på grund av okunskap.

Våra kunder drar fördel av kraften i automatiserade tjänster för att hålla koll på tillgänglighetsnivån, får stöd hur man löser det som inte fungerar, samtidigt som de kan få hjälp med andra tjänster vilka kan beställas från själva plattformen. Genom att använda Accessibility Cloud får organisationer en bra översikt vad som behöver göras och hjälp med att jobba strukturera och jobba metodiskt med tillgänglighet. Detta samtidigt som alla lär sig mer om tillgängligheten för sina webbplatser genom att jobba med Accessibility Cloud i sitt dagliga arbete.

Accessibility Cloud logo illustrated with a happy person
Bilden visar glada personer som bygger tillgängliga webplatser

Vår mission

Att göra det lätt och enkelt att jobba med webbtillgänglighet

Det borde inte vara så svårt att göra sin webbplats tillgänglig och löpande hålla koll på att den möter de lagkrav som ställs.

Bara drygt 3% av alla webbplatser i världen klarar av att uppfylla de etablerade tillgänglighetsnivåerna. Det innebär att vissa personer inte kan använda de tjänster och produkter som finns på internet som andra. Detta är också en demokratifråga då allt fler av de offentliga tjänsterna endast nås via olika digitala gränssnitt.

Vi på Accessibility Cloud vill ändra på det. Vi tror att genom att tillhandahålla enkla, nyttiga tjänster och verktyg till webbplatsägare kan vi accelerera takten i digital inkludering för alla grupper i samhället. Därför vill vi ge utvecklarna, redaktörer och designers av webbplatser bra verktyg och stöd för att lyckas bygga tillgängliga webbplatser.

Accessibility Cloud vill också utmana hur man utvecklar tillgänglighetsverktyg. Genom att använda nya teknologier så som maskininlärning, artificiell intelligens och datorseende för att ge än mer nytta. Genom vårt nytänkande samt kunskap inom både tillgänglighet och ny teknik, hoppas vi kunna leverera bättre och lätt använda tjänster, i hopp om att förverkliga vår dröm om att skapa en mer rättvis värld.

Våra värderingar

Våra värderingar speglar vilka vi är. Dom vägleder oss i våra beslut, hur vi jobbar och hur vi behandlar varandra.

Innovation

Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde och nytta inom webbtillgänglighet för våra kunder och deras webbplatsbesökare.

Kundfokus

Allt startar och slutar med våra kunder behov. För oss är våra kunder våra långsiktiga och nära partners.

Inkludering och mångfald

Vi tror på inkludering både i det verkliga och digitala livet för att skapa en mer inkluderande värld oberoende av bakgrund och förmåga.

Integritet

Vi strävar ständigt för att leverera våra tjänster till högsta kvalitet och hålla hög affärsetik i relation till våra kunder och hur vi driver vår verksamhet.

Bilden visar personer som trivs på sitt jobb

Karriär

Vill du bli en del av vårt team?

Vi letar alltid efter talanger som lik oss vill förändra världen och jobba med digital inkludering genom att göra webben tillgänglig för alla oavsett förmåga.

Våra kontor

Accessibility Cloud AB

c/o No18 Centralen
Centralplan 15
111 20 Stockholm