Digital tilgjengelighetsplattform

Endelig en digital tilgjengelighetsløsning som tilbyr alt du trenger for at nettstedet dit skal være tilgjengelig og samsvarende.

Registrer deg gratis for skanning av ditt nettsted og kom i gang

Toppfunksjoner

  • Automatisert testing

  • Visning av feil, hendelser, potensielle utfordringer, løsninger

  • Periodisk skanning og overvåking

  • E-postvarsler

  • Samsvarsmål og samsvarsstatus

  • Generer ACR & VPAT

  • Generer tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelige samsvarsmål

WCAG 2.1, EN 301 549, Web Accessibility Directive, PDF/UA
  • Hva gjør Accessibility Cloud unik

Alt-i-ett tilgjengelighetsplattform